Hotelchamp is een startup en bestaat sinds de zomer van 2015. Sindsdien maken ze een vliegende start: Ze trekken steeds nieuwe investeerders en klanten aan en er is regelmatig uitbreiding van personeel. Hotelchamp is het schoolvoorbeeld van een bedrijf in beweging! De media weet Hotelchamp ook goed te vinden en de behoefte aan een authentieke en aansprekende Hotelchamp story groeit met de minuut. In augustus 2016 benaderen de oprichters, Kasper Middelkoop en Kristian Valk, mij met de vraag hen te helpen met het formuleren van een duidelijke kernboodschap om zo de regie te pakken op de positionering van hun bedrijf.

 

“Ik blijf dit een magisch moment vinden, als de golden circle van een bedrijf zich ontvouwt aan de hand van persoonlijke verhalen.”

 

Ook voor Hotelchamp heb ik de Golden Circle van Simon Sinek als uitgangspunt genomen voor de ontwikkeling van een heldere en aansprekende kernboodschap. Om de waarden, eigenschappen en intrinsieke motivatie van de oprichters in woorden te kunnen vangen, heb ik een aantal verhaalvragen samengesteld. Verhaalvragen worden in de theorie over storytelling ook wel narratieve prikkelvragen genoemd. Je vraagt naar een concrete gebeurtenis én het gevoel wat daarbij hoort. Door expliciet te vragen naar een concrete gebeurtenis en de daarbij horende beleving worden de werkelijke gedachten en gevoelens gedeeld die er leven. Hetzelfde heb ik gedaan voor het achterhalen van hun unieke werkwijze en onderscheidende product. Deze verhaalvragen heb ik niet alleen aan de oprichters gesteld, maar ook aan een aantal medewerkers en klanten. Het leverde een schat aan informatie op. Ik blijf dit een magisch moment vinden, als de golden circle van een bedrijf zich ontvouwt aan de hand van persoonlijke verhalen. Na het rubriceren en analyseren van de totale opbrengst staat de kernboodschap al voor 90%. Op verzoek van de oprichters heb ik alle conclusies en aanbevelingen van dit kwalitatieve onderzoek naar hun golden circle samengevat in een communicatieadvies. Met behulp van in- en externe meeleessessies is de kernboodschap, ondertussen omgedoopt tot Hotelchamp Story, nog verder aangescherpt. Mijn communicatieadvies richt zich op het belang van het eenduidig en consequent uitdragen van alle elementen uit hun golden circle.

 

 

 

Review van deze opdracht

 

Door Kasper Middelkoop, founder & CMO Hotelchamp:

 

“Sandra heeft aan de basis gestaan van storytelling binnen onze organisatie. Door haar vrolijke en open manier van communiceren is ze perfect in staat om de beste verhalen bij mensen naar boven te halen. Door op die manier stap voor stap door het bedrijf en klanten heen te gaan, wist ze dit vervolgens heel goed te vertalen naar een strategisch storytelling document wat nu praktisch geïmplementeerd wordt in de communicatie van Hotelchamp.”

 

Wat is onze kernboodschap?

 

augustus - november 2016